Головна
Новини
Про організацію
Голова УСВА
Публікації
Електронні книги УСВА
Акції
Документи
Нормативні документи
Ветеранські закони
Фотогалерея
Зв`язок
Музей
Реабілітація
Питайте-відповідаємо
Локальні війни
Анонси
Книга вдячності
Організації УСВА
Сайти ветеранів
Фестивалі
 


Погода
Погода!


34323204 Відвідувачів
Міністерство оборони
Урядовий портал
Орденские планки – ветеранам
Укрінформ
Боевое Братство
Президент України Офіційне інтернет-представництво
ЗАКОН УКРАЇНИ N 203/98-ВР Надрукувати Надіслати електронною поштою
Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 40-41, ст.249 )

  { Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38
    N 2373-III ( 2373-14 ) від 05.04.2001 -  набирає  чинності з
    дня  введення  в  дію  Закону України  "Про Державний бюджет
    України на 2002 рік", ВВР, 2001, N 24, ст.127 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного
                                                          Суду
  N 4-рп/2003 ( v004p710-03 ) від 27.02.2003 }

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
   - набуває чинності 01.08.2003 року
   N 1763-IV ( 1763-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.444
   N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.536
   N 2255-IV ( 2255-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N  4, ст.107
   N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 30, ст.258
   N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
                               - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

        { Додатково див. Рішення Конституційного Суду
          N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
 

  { У назві та тексті Закону  посилання  "ветерани  військової
    служби", "ветеран військової служби" замінено  посиланнями
    "ветерани військової служби і ветерани органів  внутрішніх
    справ", "ветеран  військової  служби  і  ветеран   органів
    внутрішніх справ" згідно із Законом N 2373-III ( 2373-14 )
    від 05.04.2001 }

   { У тексті Закону слова "ветеран військової служби і ветеран
     органів  внутрішніх  справ"  у  всіх  відмінках  і  числах
     замінено   словами  "ветеран  військової  служби,  ветеран
     органів  внутрішніх справ  і  ветеран  державної  пожежної
     охорони"  у   відповідному відмінку  і  числі,  а слова "в
     органах внутрішніх  справ"  замінено  словами  "в  органах
     внутрішніх справ і державній пожежній охороні"  згідно  із
     Законом N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004 }

 { У тексті Закону: слова "і ветеран державної пожежної охорони"
   у всіх відмінках і числах замінено словами "ветеран державної
   пожежної  охорони,  ветеран   Державної  служби  спеціального
   зв'язку  та   захисту  інформації   України"  у  відповідному
   відмінку і числі; слова "служба в  органах внутрішніх справ і
   державної  пожежної  охорони"  у  всіх   відмінках   замінено
   словами  "служба   в  органах  внутрішніх   справ,  державній
   пожежній охороні,  Державній  службі спеціального  зв'язку та
   захисту інформації України" у відповідному відмінку згідно із
   Законом N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006 }

  { Текст Закону після слів "ветеран державної пожежної охорони"
    в усіх відмінках і числах доповнено словами  "ветеран служби
    цивільного захисту" у відповідному відмінку і числі, а слова
    "державній  пожежній охороні"  замінено  словами  "державній
    пожежній охороні, органах  і підрозділах цивільного захисту"
    згідно  із  Законом  N  107-VI  (  107-17 ) від 28.12.2007 -
    зміну    визнано   неконституційною    згідно   з   Рішенням
    Конституційного  Суду   N 10-рп/2008  (  v010p710-08  )  від
    22.05.2008 }
 

     Цей Закон  встановлює  статус  ветеранів  військової  служби,
ветеранів  органів  внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної
охорони,  ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної
служби   спеціального   зв'язку  та  захисту  інформації  України,
визначає   основні  засади  державної  політики  щодо  соціального
захисту громадян, звільнених з військової служби, служби в органах
внутрішніх   справ,   державній   пожежній   охороні,   органах  і
підрозділах  цивільного  захисту,  Державній  службі  спеціального
зв'язку  та  захисту  інформації  України,  та  членів  їх  сімей,
визначає  гарантії,  які  забезпечують  їм  гідне  життя,  активну
діяльність, шану та повагу в суспільстві.
( Преамбула  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 2373-III
(   2373-14   )  від  05.04.2001,  в  редакції  Закону  N  1889-IV
(  1889-15  )  від  24.06.2004;  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 2255-IV ( 2255-15 ) від 16.12.2004 )

                   Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів
               військової служби, ветеранів органів внутрішніх
               справ, ветеранів державної пожежної охорони,
               ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів
               Державної служби спеціального зв'язку та захисту
               інформації України

     Державна політика   стосовно   ветеранів  військової  служби,
ветеранів  органів  внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної
охорони,  ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної
служби   спеціального   зв'язку   та  захисту  інформації  України
здійснюється  в  рамках обов'язкових цільових державних і місцевих
програм соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів
органів  внутрішніх  справ,  ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів  служби  цивільного  захисту, ветеранів Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, спрямованих на
забезпечення   реалізації  гарантій  та  пільг,  встановлених  цим
Законом   та  іншими  нормативно-правовими  актами  для  ветеранів
військової  служби,  ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
державної  пожежної  охорони, ветеранів служби цивільного захисту,
ветеранів   Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту
інформації України та членів їх сімей.

     Реалізація обов'язкових цільових державних і місцевих програм
соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх  справ, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального
зв'язку  та  захисту  інформації  України  здійснюється за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів.

     Органи державної влади та органи місцевого  самоврядування  з
використанням  засобів  масової  інформації  здійснюють пропаганду
важливості   бездоганної   військової  служби,  служби  в  органах
внутрішніх   справ,   державній   пожежній   охороні,   органах  і
підрозділах  цивільного  захисту,  Державній  службі  спеціального
зв'язку  та захисту інформації України, значення державних нагород
за ратні подвиги та видатні заслуги у захисті Вітчизни, державного
суверенітету,   зміцненні  обороноздатності  та  безпеки  України,
охороні  конституційних  прав  громадян,  за  мужність і героїзм у
боротьбі  із  злочинністю,  у  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій, за сумлінне і віддане служіння Українському народу.

     Відповідальність за  реалізацію  державної  політики стосовно
ветеранів  військової  служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів  державної пожежної охорони, ветеранів служби цивільного
захисту,   ветеранів  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та
захисту  інформації України покладається на органи державної влади
та органи місцевого самоврядування.
(   Стаття  1  в  редакції  Закону  N  2255-IV  (  2255-15  )  від
16.12.2004 )

     Стаття 2. Законодавство України про статус ветеранів
               військової служби, ветеранів органів внутрішніх
               справ, ветеранів державної пожежної охорони,
               ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів
               Державної служби спеціального зв'язку та захисту
               інформації України

     Законодавство України про статус ветеранів військової служби,
ветеранів  органів  внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної
охорони,  ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної
служби   спеціального   зв'язку   та  захисту  інформації  України
базується  на  Конституції України і складається з цього Закону та
інших  нормативно-правових  актів  України, що регулюють суспільні
відносини у сфері соціального захисту громадян.

     Стаття 3. Гарантії прав та соціального захисту ветеранів
               військової служби, ветеранів органів внутрішніх
               справ, ветеранів державної пожежної охорони,
               ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів
               Державної служби спеціального зв'язку та захисту
               інформації України та членів їх сімей
( Назва статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2255-IV
( 2255-15 ) від 16.12.2004 )

     Держава   гарантує   кожному   ветерану   військової  служби,
ветерану  органів  внутрішніх  справ,  ветерану державної пожежної
охорони,  ветерану  служби  цивільного захисту, ветерану Державної
служби  спеціального зв'язку та захисту інформації України рівні з
іншими   громадянами   можливості   в   економічній,   соціальній,
політичній  сферах щодо задоволення різноманітних життєвих потреб,
а також подає різні види допомоги шляхом:

     реалізації права  на  працю  відповідно  до рівня професійної
підготовки та цільових програм соціальної адаптації;

     створення умов для підтримки та поліпшення здоров'я  з  метою
забезпечення активного довголіття;

     надання пільг,  компенсацій  та соціальних гарантій у процесі
трудової діяльності та заслуженого відпочинку;

     реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;

     організації соціально-побутового обслуговування;

     пенсійного забезпечення відповідно до законодавства.
( Статтю 3 доповнено частиною першою згідно із Законом N 2255-IV
( 2255-15 ) від 16.12.2004 )

     Ветерани   військової  служби,  ветерани  органів  внутрішніх
справ,   ветерани  державної  пожежної  охорони,  ветерани  служби
цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку
та  захисту  інформації України та члени їх сімей нарівні з іншими
громадянами  користуються  всіма  соціально-економічними правами і
свободами,  закріпленими  Конституцією України, законами та іншими
нормативно-правовими актами України.

     Ветерани   військової  служби,  ветерани  органів  внутрішніх
справ,   ветерани  державної  пожежної  охорони,  ветерани  служби
цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку
та  захисту  інформації  України  при  наявності  у  них  підстав,
визначених  законодавством  України,  визнаються  також ветеранами
війни та ветеранами праці.

     Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства
               щодо соціального захисту ветеранів військової
               служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
               ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
               служби цивільного захисту, ветеранів Державної
               служби спеціального зв'язку та захисту
               інформації України та членів їх сімей

     Забезпечення      виконання      цього      Закону,     інших
нормативно-правових   актів  щодо  соціального  захисту  ветеранів
військової  служби,  ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
державної  пожежної  охорони, ветеранів служби цивільного захисту,
ветеранів   Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту
інформації  України  та  членів  їх  сімей  покладається на органи
державної влади та органи місцевого самоврядування.
( Стаття  4  із  змінами,  внесеними згідно із Законами N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 2373-III ( 2373-14 ) від 05.04.2001,
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003
року; в редакції Закону N 2255-IV ( 2255-15 ) від 16.12.2004 )

     Стаття 4-1. Сфера дії цього Закону

     Дія цього  Закону  поширюється  на  громадян   України,   які
віднесені  до  категорій  ветеранів  військової служби,  ветеранів
органів  внутрішніх  справ,  ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів  служби  цивільного  захисту, ветеранів Державної служби
спеціального  зв'язку  та захисту інформації України відповідно до
цього Закону і які постійно проживають на території України.

     Права та пільги,  зазначені у статті 6 цього  Закону,  можуть
надаватися  іноземним  громадянам та особам без громадянства,  які
віднесені до  категорій  ветеранів  військової  служби,  ветеранів
органів  внутрішніх  справ,  ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів  служби  цивільного  захисту, ветеранів Державної служби
спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації  України  і  які на
законних  підставах перебувають на території України відповідно до
порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
(  Розділ  I  доповнено  статтею  4-1  згідно із Законом N 2255-IV
( 2255-15 ) від 16.12.2004 )

     Розділ II. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ
      СЛУЖБИ, ВЕТЕРАНІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ВЕТЕРАНІВ
     ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ, ВЕТЕРАНІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО
     ЗАХИСТУ, ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
                  ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

     Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби,
               ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами
               державної пожежної охорони, ветеранами служби
               цивільного захисту, ветеранами Державної служби
               спеціального зв'язку та захисту інформації України

     Ветеранами  військової  служби, ветеранами органів внутрішніх
справ,  ветеранами  державної  пожежної охорони, ветеранами служби
цивільного   захисту,  ветеранами  Державної  служби  спеціального
зв'язку   та   захисту  інформації  України  визнаються  громадяни
України:

     1)  які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах
внутрішніх   справ,   державній   пожежній   охороні,   органах  і
підрозділах  цивільного  захисту  25 і більше років у календарному
або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20
років  становить  вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в
запас  або  у  відставку  відповідно  до законодавства України або
колишнього Союзу РСР чи держав СНД; { Пункт 1 статті 5 із змінами,
внесеними  згідно  із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     2) інваліди   I   та  II  групи,  інвалідність  яких  настала
внаслідок  поранення,   контузії,   каліцтва   або   захворювання,
пов'язаних  з  виконанням  обов'язків  військової  служби  чи  при
виконанні  службових  обов'язків  по охороні громадського порядку,
боротьбі  із  злочинністю  та  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій;  (  Пункт  2  статті  5  із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004 )

     3) інваліди   I   та  II  групи,  інвалідність  яких  настала
внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової
служби  і  служби  в  органах внутрішніх справ, державній пожежній
охороні,  органах  і  підрозділах  цивільного  захисту,  Державній
службі  спеціального  зв'язку та захисту інформації України, і які
мають  вислугу  військової  служби  і  служби в органах внутрішніх
справ,   державній   пожежній   охороні,   органах  і  підрозділах
цивільного  захисту,  Державній  службі  спеціального  зв'язку  та
захисту інформації України 20 років і більше;

     4) військові   пенсіонери,   нагороджені   медаллю   "Ветеран
Збройних Сил СРСР" за законодавством колишнього Союзу РСР;

     5) які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше
років   у  календарному  або  25  та  більше  років  у  пільговому
обчисленні   і   звільнені   з   військової  служби  у  зв'язку  з
реформуванням  Збройних  Сил України. ( Статтю 5 доповнено пунктом
п'ятим згідно із Законом N 1763-IV ( 1763-15 ) від 15.06.2004 )

( Стаття  5    в   редакції   Закону   N 2373-III ( 2373-14 )  від
05.04.2001 )
(  Офіційне  тлумачення  статті  5  див. в Рішенні Конституційного
Суду N 4-рп/2003 ( v004p710-03 ) від 27.02.2003 )

     Стаття 6. Соціальний захист ветеранів військової служби,
               ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
               державної пожежної охорони, ветеранів служби
               цивільного захисту, ветеранів Державної служби
               спеціального зв'язку та захисту інформації
               України та членів їх сімей

     Ветеранам  військової  служби,  ветеранам  органів внутрішніх
справ,  ветеранам  державної  пожежної  охорони,  ветеранам служби
цивільного   захисту,   ветеранам  Державної  служби  спеціального
зв'язку та захисту інформації України надаються такі пільги:

     1) безоплатне   користування   закладами   охорони   здоров'я
Міністерства  оборони  України,  Служби безпеки України, Державної
служби   спеціального   зв'язку  та  захисту  інформації  України,
Міністерства  внутрішніх  справ України, інших центральних органів
виконавчої влади та військових формувань; { Пункт 1 частини першої
статті  6  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 3475-IV
( 3475-15 ) від 23.02.2006 }

     2)  першочергове  безоплатне  придбання  ліків  за  рецептами
лікарів;  (  Пункт  2  статті  6  із  змінами, внесеними згідно із
Законом N 2373-III ( 2373-14 ) від 05.04.2001 )

     3) першочергове  медичне   обстеження,   диспансеризація   та
госпіталізація;

     4) першочергове   безоплатне  зубопротезування  (за  винятком
протезування  з  дорогоцінних  металів),  безоплатне  забезпечення
протезами та протезно-ортопедичними виробами;

     5)   переважне   право  на  забезпечення  санаторно-курортним
лікуванням  у  санаторіях  Міністерства  оборони  України,  Служби
безпеки  України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації  України,  Міністерства внутрішніх справ України, інших
центральних  органів  виконавчої  влади  та  військових  формувань
ветеранам  військової  служби, ветеранам органів внутрішніх справ,
ветеранам  державної пожежної охорони, ветеранам служби цивільного
захисту,   ветеранам  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та
захисту  інформації України та членам їх сімей з пільговою оплатою
вартості    путівок    у    розмірах   та   порядку  ( z1175-05 ),
визначених Кабінетом Міністрів  України;  { Пункт 5 частини першої
статті  6  із  змінами,  внесеними   згідно  із  Законом N 3475-IV
( 3475-15 ) від 23.02.2006; в редакції  Закону N 107-VI ( 107-17 )
від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     6)   50-відсоткова   знижка   плати  за  користування  житлом
(квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання,
газ,  електрична,  теплова  енергія та інші послуги), користування
квартирним  телефоном  ветеранами  військової  служби,  ветеранами
органів  внутрішніх  справ, ветеранами державної пожежної охорони,
ветеранами  служби цивільного захисту, ветеранами Державної служби
спеціального  зв'язку  та  захисту інформації України і членами їх
сімей,  які  проживають  разом  з ними, в жилих будинках усіх форм
власності   в   межах   норм,   передбачених  законодавством,  або
50-відсоткова  знижка  вартості  палива,  в  тому числі рідкого, в
межах  норм,  встановлених  для  продажу  населенню  для осіб, які
проживають  у будинках, що не мають центрального опалення; ( Пункт
6  статті  6  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 2373-III
( 2373-14 ) від 05.04.2001 )

     7)  першочергове  забезпечення  житлом  осіб,  які потребують
поліпшення житлових умов.

     Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби,
які  при  звільненні  з  військової служби здали державним органам
займане ними у військових містечках жиле  приміщення  та  не  були
забезпечені  іншим  жилим приміщенням для постійного проживання та
яким виповнилося 60  і  більше  років,  а  також  сім'ям  померлих
ветеранів.
{  Пункт  7  статті 6 в редакції Закону N 2373-III ( 2373-14 ) від
05.04.2001;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами N 662-IV
( 662-15 ) від 03.04.2003, N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006; в
редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною   згідно   з   Рішенням  Конституційного  Суду  N
10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     8) право  на  безоплатне отримання у власність займаного ними
та членами їх сімей житла незалежно  від  розміру  його  загальної
площі в будинках державного житлового фонду;

     9) безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх
сімей при переїзді до вибраного місця постійного проживання  після
звільнення   з   військової  служби  в  порядку,  що  визначається
Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами України;

     10)  безоплатний  проїзд  (туди і назад) у межах України один
раз  на рік залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи
пасажирського  потягу  або  водним  чи  автомобільним  транспортом
міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та
будинках  відпочинку;  (  Пункт  10 статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2373-III ( 2373-14 ) від 05.04.2001 )

     11)  безоплатний  проїзд  усіма видами міського пасажирського
транспорту   (за   винятком   таксі),   автомобільним  транспортом
загального   користування   в   сільській   місцевості,   а  також
залізничним   і   водним  транспортом  приміського  сполучення  та
автобусами  приміських  маршрутів  у  межах  України;  (  Статтю 6
доповнено  пунктом  згідно  із  Законом N 2373-III ( 2373-14 ) від
05.04.2001 )

     12) право  на  першочергове  придбання  квитків  на  всі види
транспорту;

     13) використання  чергової  відпустки  за  місцем  роботи   у
зручний  для  них час,  а також отримання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати терміном до  14  календарних  днів  на
рік;

     14) право  на щорічну відпустку повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи  на
даному підприємстві, в установі чи організації;

     15) право  переважного залишення на роботі,  на яку вони були
зараховані  вперше  після  звільнення  з  військової  служби,  при
скороченні чисельності або штату працівників;

     16)  переважне  право  на вступ до гаражних, садово-городніх,
житлових  та  інших  кооперативів. ( Статтю 6 доповнено пунктом 16
згідно із Законом N 2373-III ( 2373-14 ) від 05.04.2001 )

     Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової
               служби, ветеранами органів внутрішніх справ,
               ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
               служби цивільного захисту, ветеранам Державної
               служби спеціального зв'язку та захисту інформації
               України та членами їх сімей

     Ветерани   військової  служби,  ветерани  органів  внутрішніх
справ,   ветерани  державної  пожежної  охорони,  ветерани  служби
цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку
та  захисту інформації України та члени їх сімей поряд з пільгами,
передбаченими  цим  Законом,  користуються пільгами, встановленими
для них іншими нормативно-правовими актами.

     У разі,  коли право на одну  і  ту  саму  пільгу  передбачено
різними нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному
із  них  за  вибором  ветерана військової служби, ветерана органів
внутрішніх  справ,  ветерана  державної пожежної охорони, ветерана
служби  цивільного захисту, ветерана Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України.

     Вдови   (вдівці)  померлих  (загиблих)  ветеранів  військової
служби,  ветеранів  органів  внутрішніх справ, ветеранів державної
пожежної  охорони,  ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів
Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації
України  та  члени  їх  сімей,  які  перебувають  на їх утриманні,
користуються пільгами, передбаченими пунктами 6 - 9 статті 6 цього
Закону.

     Пільги,  передбачені  пунктами 6 та 11 статті 6 цього Закону,
надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу
сім'ї  в  розрахунку  на  одну особу за попередні шість місяців не
перевищує  величини  доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу   у   порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України.
{   Статтю  7  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  107-VI
(  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }

     У  разі  смерті  ветерана військової служби, ветерана органів
внутрішніх  справ,  ветерана  державної пожежної охорони, ветерана
служби  цивільного захисту, ветерана Державної служби спеціального
зв'язку  та  захисту  інформації України його сім'ї або особі, яка
здійснює  поховання,  подається допомога у проведенні похорону і в
день  їх  звернення  виплачується  грошова допомога на поховання в
розмірі  тримісячної  пенсії  померлого  (загиблого), але не менше
п'ятикратного  розміру  мінімальної  заробітної  плати.  Зазначена
допомога   здійснюється   військовими   комісаріатами   та  іншими
відповідними  органами  за  місцем  проживання ветерана військової
служби,  ветерана  органів  внутрішніх  справ,  ветерана державної
пожежної  охорони,  ветерана  служби  цивільного захисту, ветерана
Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації
України  за  рахунок  коштів,  передбачених  у  Державному бюджеті
України   на   соціальний   захист  населення,  що  виділяються  в
розпорядження  відповідних центральних органів виконавчої влади та
військових формувань.

     Центральні   органи  виконавчої  влади  та  органи  місцевого
самоврядування,   військові   комісаріати   зобов'язані   надавати
ветеранам  військової  служби, ветеранам органів внутрішніх справ,
ветеранам  державної пожежної охорони, ветеранам служби цивільного
захисту,   ветеранам  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та
захисту  інформації України безоплатно юридичну допомогу з питань,
що  стосуються реалізації прав, визначених цим Законом. ( Статтю 7
доповнено  частиною  згідно  із Законом N 2373-III ( 2373-14 ) від
05.04.2001 )

     Стаття 8. Позбавлення права на пільги

     Ветерани   військової  служби,  ветерани  органів  внутрішніх
справ,   ветерани  державної  пожежної  охорони,  ветерани  служби
цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку
та  захисту  інформації  України  та  члени їх сімей позбавляються
права  на пільги на період відбування ветераном військової служби,
ветераном  органів  внутрішніх справ, ветераном державної пожежної
охорони,  ветераном служби цивільного захисту, ветераном Державної
служби   спеціального   зв'язку   та  захисту  інформації  України
призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі.

                  Розділ III. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 9. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією
               цього Закону

     Фінансування  витрат,  пов'язаних з реалізацією цього Закону,
здійснюється  за  рахунок  коштів державного бюджету, у тому числі
коштів,  які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,
та інших джерел, не заборонених законодавством.
{  Текст  статті  9  в  редакції  Закону  N  107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     Стаття 10. Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової
                служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
                ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
                служби цивільного захисту, ветеранів Державної
                служби спеціального зв'язку та захисту інформації
                України

     Ветеранам  військової  служби,  ветеранам  органів внутрішніх
справ,  ветеранам  державної  пожежної  охорони,  ветеранам служби
цивільного   захисту,   ветеранам  Державної  служби  спеціального
зв'язку  та  захисту  інформації України вручаються посвідчення та
нагрудні знаки.

     Зразки  посвідчень,  нагрудних знаків та порядок ( 1601-99-п,
905-2007-п  )  їх  виготовлення  і вручення визначаються Кабінетом
Міністрів України.

     Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової
                служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
                ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
                служби цивільного захисту, ветеранів Державної
                служби спеціального зв'язку та захисту
                інформації України

     Ветерани   військової  служби,  ветерани  органів  внутрішніх
справ,   ветерани  державної  пожежної  охорони,  ветерани  служби
цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку
та  захисту  інформації  України  згідно  з законодавством України
можуть   створювати   громадські   організації,   діяльність  яких
регулюється Законом України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ).

     Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про
                статус ветеранів військової служби, ветеранів
                органів внутрішніх справ, ветеранів державної
                пожежної охорони, ветеранів служби цивільного
                захисту, ветеранів Державної служби спеціального
                зв'язку та захисту інформації України

     Особи,  винні  у порушенні законодавства про статус ветеранів
військової  служби,  ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
державної  пожежної  охорони, ветеранів служби цивільного захисту,
ветеранів   Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту
інформації    України,    несуть    відповідальність    згідно   з
законодавством України.

     Стаття 13. Порядок введення в дію Закону

     1. Цей  Закон  набирає  чинності  з дня введення в дію Закону
України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".

     2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим
Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабінету   Міністрів   України  в  місячний  термін  після
введення в дію цього Закону:
     подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін
до законів України, що випливають з цього Закону;
     розробити і  привести  у  відповідність  з  цим  Законом свої
нормативно-правові акти;
     забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та іншими
центральними    органами    виконавчої    влади     України     їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 

 Президент України                               Л.КУЧМА

 м. Київ, 24 березня 1998 року
          N 203/98-ВР

 
< Попередня   Наступна >

 

 
 
© 2005-2018, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
www.usva.org.ua
pressusva@ukr.net
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на usva.org.ua обязательна.
Редакция usva.org.ua может не разделять точку зрения авторов статей
и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.


Украинская Баннерная Сеть
Защитники родины - Сайт о русских солдатах. Сервис авто регистрации в
каталогах, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash,
photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерная сеть, каталог
сайтов, услуги продвижения и рекламы сайтов