Головна
Новини
Про організацію
Голова УСВА
Публікації
Електронні книги УСВА
Акції
Документи
Нормативні документи
Ветеранські закони
Фотогалерея
Зв`язок
Музей
Реабілітація
Питайте-відповідаємо
Локальні війни
Анонси
Книга вдячності
Організації УСВА
Сайти ветеранів
 


Погода
Погода!


22480487 Відвідувачів
Президент України Офіційне інтернет-представництво
Орденские планки – ветеранам
Міністерство оборони
Урядовий портал
Укрінформ
Боевое Братство
Згідно з чинним законодавством Надрукувати Надіслати електронною поштою
На підставі яких нормативно-правових актів та в яких розмірах певним категоріям громадян виділяється додаткова житлова площа?
Сергій Головач, м. Коломия

    Відповідно до загальних правил розмір житлової площі у житловому приміщенні надається з урахуванням норм житлової площі на кожну особу. Згідно зі ст. 47 Житлового кодексу Української РСР граничний розмір цієї норми становить 13,65 м2.
    Виходячи із диспозицій ст. 49 Житлового кодексу Української РСР та ст. 22 «Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік» виділення додаткової житлової площі понад норму окремим категоріям громадян допускається у вигляді кімнати або в розмірі 10 м2, Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а також громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і характером виконуваної роботи, розмір додаткової житлової площі може бути збільшено.
    Згідно з нормами чинного законодавства України з питань житлового забезпечення, що складається із сукупності законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також актів законодавства СРСР з питань, які не врегульовані законодавством нашої країни, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України, встановлені наступні категорії громадян, що мають право на отримання додаткової житлової площі:
    •    наукові працівники - відповідно до ст. 24 Закону України «про наукову і науково-технічну діяльність» науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності надається в установленому законодавством порядку додаткова житлова площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 м2. Зазначена додаткова житлова площа оплачується в одинарному розмірі.
    Чинність цієї норми поширена також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно із цим Законом, недержавних вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, що діють відповідно до Закону України «Про вищу освіту», міжнародних наукових організацій, відкритих на території України відповідно до міжнародних договорів, установчі документи яких затверджено КМ України, а також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ і вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, що належали партійним та громадським організаціям колишніх Української РСР та інших республік СРСР;
    •    народні депутати - відповідно до частини сьомої ст. 35 Закону України «Про статус народного депутата України» при наданні службового житла вони мають право на додаткову житлову площу у вигляді окремої кімнати;
    •    судді - відповідно до частини восьмої ст. 44 Закону України «Про статус суддів» суддя мав право на додаткову житлову площу згідно з вимогами ст. 49 Житлового кодексу України у вигляді кімнати або в розмірі 10 м2. Оскільки наведена норма була чинною і застосовувалась до 1 січня 2011 р. та у зв'язку із прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-УІ втратила чинність і на її заміну у ст. 132 (Забезпечення житлових умов судді) зазначеного Закону раніше встановлена пільга не передбачена;
    •    особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - відповідно до пункту восьмого ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ці особи мають право на першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової житлової площі до 20 м2.
    До цієї категорії осіб віднесені Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років (ст. 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
    •    особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною - відповідно до пункту восьмого ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» вказані особи мають право на першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової житлової площі до 20 м2.
    До цієї категорії осіб віднесені Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави (ст. 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»);
    •    особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 категорії; сім'ї, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа осіб, віднесених до категорії 1; та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду - відповідно до абзацу третього пункту 10 частини першої ст. 20 та пункту 7 частини третьої ст. ЗО Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» цим площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. № 1589.

    За нормами пункту 3 Порядку додаткова житлова площа надається:
    •    особам, віднесеним до категорії 1, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують особливого догляду, - у вигляді окремої кімнати;
    •    сім'ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа осіб, віднесених до категорії 1, - у розмірах не нижче середньої забезпеченості у цьому населеному пункті, але не вище норми, передбаченої ст. 47 Житлового кодексу Української РСР (13,65 м2 на одну особу).
    Пільгами щодо забезпечення житлом, передбаченими у цьому Порядку, громадяни мають право скористатися лише один раз;
    •   громадяни, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань - відповідно ст. 49 Житлового кодексу Української РСР та ст. 22 «Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік» розмір додаткової житлової площі може бути збільшено понад норму додаткової житлової площі, що їм надається у вигляді кімнати або в розмірі 10 м2.
    Перелік хронічних захворювань (Додаток №1) та Інструкція стосовно видачі медичного висновку (Додаток №2) затверджені (далі - мовою оригіналу) приказом Министерства здравоохранения УССР от 8 февраля 1985 г. № 52 «Об утверждении перечня хронических заболеваний, при которых лица, страдающие этими заболеваниями, не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи» (с изменениями и дополнениями, внесениями приказом Министерства здравоохранения УССР от 22 мая 1985 г. № 322, приказом Министерства здравоохранения Украины от 27 апреля 1993 г. № 91);
    •    члени всеукраїнських професійних творчих об'єднань журналістів - відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» з метою створення сприятливих умов для плідної творчої діяльності зазначеним особам надається право на додаткову житлову площу у вигляді окремої кімнати або в розмірі 10 м2 понад норму житлової площі в державному та комунальному житловому фонді;
    •    професійні творчі працівники - члени творчої спілки - відповідно ст. 6 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» для забезпечення умов для творчої діяльності цим особам надається окрема кімната (кабінет, майстерня) або додаткова житлова площа розміром не менше 20 м2, що оплачується в одинарному розмірі.
    До цієї категорії осіб належать члени творчої спілки, які мають фіксоване членство і діють на підставі статуту, із числа професійних творчих працівників, які провадять творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляють такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або мають державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва;
    •    особи офіцерського складу у званні полковника, їм рівні та вищі, що перебувають на військовій службі, а також звільнені у запас
чи відставку, командири окремих військових частин і викладачі військових навчальних закладів із спеціальних дисциплін відповідно до пункту 27 «Положения о льготах для военно- служащих, военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы в отставку, и их семей», утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1981 г. № 193, мають право на додаткову кімнату або на додаткову житлову площу у розмірах, визначених чинним законодавством.
    Постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. встановлено, що на території України застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України (до прийняття відповідних актів останнього), за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.
    Таким чином, на сьогодні назріла нагальна потреба в ухваленні окремого законодавчого акту з питань визначення порядку та умов надання додаткової житлової площі та узагальненого переліку категорій громадян, які мають право на її отримання, як це передбачено у ст. 49 Житлового кодексу Української РСР та етапі 22 «Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік».
Валерій Гринько,
полковник юстиції
Журнал "Камуфляж"

 
Наступна >

 

 
 
© 2005-2018, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
www.usva.org.ua
pressusva@ukr.net
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на usva.org.ua обязательна.
Редакция usva.org.ua может не разделять точку зрения авторов статей
и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.


Украинская Баннерная Сеть
Защитники родины - Сайт о русских солдатах. Rambler's Top100 Rambler's Top100 Сервис авто регистрации в
каталогах, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash,
photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерная сеть, каталог
сайтов, услуги продвижения и рекламы сайтов