Головна
Новини
Про організацію
Голова УСВА
Публікації
Електронні книги УСВА
Акції
Документи
Нормативні документи
Ветеранські закони
Фотогалерея
Зв`язок
Музей
Реабілітація
Питайте-відповідаємо
Локальні війни
Анонси
Книга вдячності
Організації УСВА
Сайти ветеранів
 


Погода
Погода!


22707281 Відвідувачів
Президент України Офіційне інтернет-представництво
Орденские планки – ветеранам
Укрінформ
Боевое Братство
Міністерство оборони
Урядовий портал
Про те, що турбує найбільше Надрукувати Надіслати електронною поштою
Редакційна пошта віддзеркалює багато з того, що відбувається у державі, війську. У своїх листах наші читачі часто просять надати роз’яснення з питань правового характеру. Друкуємо відповіді на ті з них, які надійшли останнім часом.
Я цього року звільняюся з військової служби. Мене цікавить, за яким механізмом мені нараховуватимуть пенсію?
Відповідно до ст.13,14 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:
Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт «а» статті 12): за вислугу 20 років — 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я — 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років — 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення.
Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим законом, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба: за страховий стаж 25 років — 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).
Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей»: за вислугу 20 років — 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).
Максимальний розмір пенсії, обчисленний відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 80 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, – 100  процентів, до категорії 2 – 95 процентів.
Мінімальний розмір пенсії за вислугу років, що призначається відповідно до цього закону, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
При призначенні пенсій особам, які мають право на пенсію за цим законом, враховуються тільки повні роки вислуги або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення.
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для нарахування пенсії за вислугу років беруть середньоарифметичну суму за останні 24 місяці роботи (служби).
Під час прийому громадян у громадській приймальні Міністерства оборони військовослужбовці часто порушують питання щодо порядку надання службового житла. Зважаючи на його актуальність, надаємо роз’яснення щодо цього питання.
Відповідно до п.1. ст.12 Закону України «Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.
Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 і більше років, та членам їх сімей надаються житлові приміщення для постійного проживання або, за їхнім бажанням, грошова компенсація за належне їм для отримання житлове приміщення. Такі житлові приміщення або грошова компенсація надаються один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що вони не скористалися правом на безоплатну приватизацію житла.
Також відповідно до наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями» №737 від 30.11.2011, службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби за рішенням командира військової частини, погодженим із начальником КЕВ (КЕЧ) району (у гарнізоні міста Києва — Міністра оборони України, за поданням начальника гарнізону міста Києва, погодженого з начальником ГКЕУ ЗС України).
Службові житлові приміщення повинні використовуватися тільки за призначенням. Вони не підлягають обміну, розділу, бронюванню і здачі в оренду, найм (піднайм).
Службове житлове приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку без урахування пільг, передбачених під час забезпечення громадян житлом.
Особа, що звільнена з військової служби і має вислугу менш ніж 10 років, підлягає виселенню зі службового житлового приміщення з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без надання іншого житла колишні члени сім’ї військовослужбовця, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу.
Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без надання іншого житла особи, які систематично руйнують чи пошкоджують його, використовують не за призначенням (також шляхом передачі в оренду іншим громадянам або юридичним особам) або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі або будинку.
Житлове приміщення включається (виключається) до (із) переліку службового на підставі рішення Міністра оборони України виконавчим органом сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їхнього створення) рад або районною державною адміністрацією за клопотанням: у місті Києві — начальника гарнізону міста Києва, погодженим з начальником ГКЕУ ЗС України, або начальника ГКЕУ ЗС України, погодженим з головою житлової комісії гарнізону; в інших населених пунктах — начальника гарнізону, погодженим з начальниками ТКЕУ та головою житлової комісії гарнізону.
Виключення житлових приміщень із переліку службових робиться з урахуванням критеріїв, затверджених Міністром оборони України № 3253/з від 04.04.2012 р. Пропонується доручити начальникам гарнізонів Збройних Сил України, житловим комісіям гарнізонів та начальникам квартирно-експлуатаційних органів брати до розгляду пропозиції щодо виключення з переліку службового житла Міністерства оборони України квартир, заселених військовослужбовцями, які відповідають таким критеріям: сім’ї загиблих (померлих) військовослужбовців; інваліди війни та прирівняні до них із визначеним терміном забезпечення житлом; багатодітні сім’ї військовослужбовців, військовослужбовці, які продовжують службу в Збройних Силах України, — за умови наближення черги на отримання постійного житла;
сім’ї військовослужбовців, які мають у своєму складі інвалідів I, II групи та тяжкохворих, військовослужбовці, які продовжують службу в Збройних Силах України, — за умови наближення черги на отримання постійного житла;
військовослужбовці запасу та у відставці, перебування яких на квартирному обліку у Збройних Силах України після звільнення передбачено чинним законодавством України, також звільнені у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та за скороченням штатів; військовослужбовці, які проходять службу в Збройних Силах України, чия вислуга на військовій службі становить 20 та більше календарних років, — за умови наближення черги на отримання постійного житла; військовослужбовці Збройних Сил України з вислугою більш як 15 років, які зараховані на квартирний облік до 01.01.05, якщо по закінченні поточного контракту їхня вислуга у Збройних Силах України становитиме не менш ніж 20 років та при наближенні черги на отримання постійного житла; військовослужбовці Збройних Сил України та особи, звільнені з військової служби у запас або відставку, які отримали житло за попереднім місцем проходження служби, в подальшому були переведені до нового місця проходження служби в гарнізонах, де на квартирному обліку перебуває значна кількість військовослужбовців; учасники бойових дій та миротворчих операцій.
Рішення про зняття статусу службового житла ухвалюється за результатами розгляду комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України.
Я звільнився з військової служби за станом здоров’я. Вислуги в мене лише 5 років. Чи маю я право на безоплатне лікування в військово-медичних закладах?
Відповідно до п.6. ст.11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовці, звільнені з військової служби внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, члени сімей військовослужбовців приймаються на обстеження і лікування до військово-медичних закладів охорони здоров’я в порядку, встановленому Міністерством оборони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.
Вам потрібно надати до військово-медичного закладу охорони здоров’я довідку про те, що це захворювання набуте вами в результаті проходження служби. Після цього вам роз’яснять порядок, встановлений Міністерством оборони України, щодо прийому на обстеження і лікування до військово-медичних закладів охорони здоров’я.
До редакції газети «Народна армія» звернувся читач із запитанням про виплату грошової компенсації замість продовольчого пайка. Відповісти на нього ми попросили фахівців Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України.
Нам повідомили, що відповідно до вимог Закону України від 20.12.91 р. № 2012 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» вони забезпечувалися продовольчим пайком за колишньою нормою № 7 «Пайок для видачі на руки генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом Збройних Сил, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.96 № 316 «Про норми забезпечення продовольчими пайками військовослужбовців та осіб рядового складу Міністерства внутрішніх справ».
Законом України від 17.02.2000 р. № 1459 «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів» з 11 березня 2000 року призупинено дію частини 2 ст.9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» в частині одержання військовослужбовцями продовольчих пайків за нормою № 7 або, за їхнім бажанням, грошової компенсації за них.
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань» постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.96 р. № 316 втратила чинність.
Виходячи із зазначеного, видатки на грошову компенсацію замість продовольчого пайка за колишньою нормою № 7 у Державному бюджеті України та кошторисі Міністерства оборони України на 2001–2012 роки не передбачено.
Відповідно до роз’яснення Вищого адміністративного суду України від 16.07.07 № 09/670 позовні вимоги військовослужбовців про стягнення грошової компенсації замість продовольчого пайка задоволенню не підлягають.
Отже, з 11 березня 2000 року підстав для нарахування та здійснення видач продовольчих пайків або грошової компенсації замість них немає.
Влітку цього року я призвалась на військову службу за контрактом. Чи маю я право на відпустку в 2012 році? Також прошу роз’яснити, чи маю я право на матеріальну допомогу, грошову допомогу на оздоровлення?
Відповідно до п.2 ст.10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом, тривалість щорічної основної відпустки в році з початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. Відпустка тривалістю менш, як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році.
Також відповідно до п.2.1 наказу Міністра оборони України № 260 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» військовослужбовцям, які відповідно до законодавства України мають право на відпустки із збереженням грошового забезпечення (щорічні основні відпустки, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки у зв’язку з хворобою для лікування, інші додаткові відпустки, що визначені відповідними законами України), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.
Підготувала Вікторія ДАНЕВИЧ,
юристконсульт "Народної армії"
 
< Попередня   Наступна >

 

 
 
© 2005-2018, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
www.usva.org.ua
pressusva@ukr.net
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на usva.org.ua обязательна.
Редакция usva.org.ua может не разделять точку зрения авторов статей
и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.


Украинская Баннерная Сеть
Защитники родины - Сайт о русских солдатах. Rambler's Top100 Rambler's Top100 Сервис авто регистрации в
каталогах, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash,
photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерная сеть, каталог
сайтов, услуги продвижения и рекламы сайтов