Головна
Новини
Про організацію
Голова УСВА
Публікації
Електронні книги УСВА
Акції
Документи
Нормативні документи
Ветеранські закони
Фотогалерея
Зв`язок
Музей
Реабілітація
Питайте-відповідаємо
Локальні війни
Анонси
Книга вдячності
Організації УСВА
Сайти ветеранів
 


Погода
Погода!


22707287 Відвідувачів
Президент України Офіційне інтернет-представництво
Орденские планки – ветеранам
Укрінформ
Боевое Братство
Міністерство оборони
Урядовий портал
ПЕНСІЇ Надрукувати Надіслати електронною поштою
 
Питання, пов'язані із пенсійним забезпеченням ветеранів та осіб, звільнених з військової служби
1 Хто вважається непрацездатними громадянами?
Непрацездатні громадяни особи, які досягли встановленого
законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. ( Стаття 1 Закону України " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування " від 09.07.2003 р. №1058 ).

2 Хто має право на призначення пенсії за віком ?
Право на призначення пенсії за віком мають чоловіки після досягнення ними 60 років, жінки 55 років та наявності
страхового стажу не менше п'яти років.

3 Якій мінімальний розмір пенсії за віком ?
Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (стаття 28) мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
За наявності страхового стажу меншої тривалості, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.
Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ,

4 Чи може пенсія за віком виявиться в меншому розмірі ніж розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність?
Так, за наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж у 25 років чоловіків і - 20 років у жінок, пенсія за віком може виявитися в меншому розмірі, ніж розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Але непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених законодавством.
У разі якщо сукупність зазначених виплат, разом з пенсійними виплатами із системи пенсійного забезпечення та іншими доходами не досягають розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такі громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.

5 Чи має право особа на отримання двох пенсій одночасно?
Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

6 Які умови призначення пенсії по інвалідності?
Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.
Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової
служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк
встановлення інвалідності. Інвалідам - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться тільки за їх заявою.

7 3 якого віку призначаються пенсії за віком інвалідам війни, учасникам бойових дій, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців?
Відповідно до статті 16 Закону України " Про пенсійне забезпечення " від 05.11.1991 р. №1788-ХІІ військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням інтернаціонального обов'язку, а також батьки і дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули)
у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання,
пов'язаного з виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на пенсію:
чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років;
жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років.

8 Чи мають право на пільгу стосовно дострокового виходу на пенсію учасники бойових дій з числа вільнонайманого складу військових частин?
Учасники бойових дій з числа вільнонайманого складу військових частин такого права не мають.

9 Які пільги по обчисленню стажу роботи за час військової служби у період бойових дій мають ветерани війни?
Військова служба у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, зараховується до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу років військовослужбовцям один місяць служби за три місяці.
Робота вільнонайманого складу у військових частинах у періоди ведення бойових дій зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

10 Чи зберігається пенсія в разі втрати годувальника при новому одруженні ?
Відповідно до статті 42 Закону України "Про пенсійне забезпечення" пенсія в разі втрати годувальника, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при новому одруженні пенсіонера.

11 На які види пенсійного забезпечення мають право особи, звільнені з військової служби?
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, при наявності встановленої вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років без будь-яких вікових обмежень.
Військовослужбовці, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності.
Члени сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
Військовослужбовцям, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії відповідно до зазначеного Закону призначаються і виплачуються після їх звільнення зі служби.
Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

12 Чи мають особи, звільнені з військової служби, право на пенсію за іншими законами про пенсійне забезпечення ?
Особи, звільнені з військової служби, мають право обирати собі пенсію на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" або Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з урахуванням нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до цих законів.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, то застосовуються норми міжнародного договору.

13 Чи мають право на пенсію в Україні військовослужбовці Радянської Армії та Військово-Морського Флоту колишнього СРСР?
Право на пенсійне забезпечення поряд з військовослужбовцями Збройних Сил України та членами їх сімей мають також військовослужбовці Радянської Армії та Військово-Морського Флоту колишнього СРСР, об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав, особи (члени їхніх сімей), які переїхали на постійне місце проживання на територію України та були звільнені з військової служби із Збройних Силах держав-учасниць СНД, що підписали з Україною угоди про пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей (Азербайджанська Республіка, Республіки Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Грузія, Російська Федерація, Туркменістан, Республіка Таджикистан).

14 Чи мають громадяни інших держав із числа військовослужбовців, звільнених з військової служби, право на пенсію в Україні ?

Пенсійне забезпечення громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають.

15 Які категорії військовослужбовців мають право на пенсію за вислугу років?
Право на пенсію за вислугу років мають:
а) військовослужбовці, які на день звільнення з військової служби мають вислугу 20 років і більше, незалежно від віку та причини звільнення (за винятком військовослужбовців, позбавлених у встановленому порядку військового звання (в тому числі в період перебування їх у запасі чи у відставці), а також звільнених з військової служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, і членів їх сімей).
б) військовослужбовці, звільнені з військової служби за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку (інваліди війни -незалежно від віку) І мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ.

16 У якому розмірі призначається пенсія особам за 20 років вислуги і більше ?
Пенсія призначається у розмірі - 50%, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я 55% відповідних сум грошового забезпечення за 20 років вислуги, а тим, які мають вислугу більше 20 років, крім того 3% відповідних сум грошового забезпечення за кожний рік вислуги понад 20 років (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Вислуга років на пенсію 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
i> 
Розмір
пенсій
у % до
окладу
Звільне-
ним у запас
50 53 56
59 62
65 68 71 74 77 80 83 86 89 90
Звільне-ним
у відставку 
55
58
61 64 67
70
73 76 79 82 85 88 90 90 90
3 враху-ванням
трудо-вого стажу
          50
51 52 53
54
55
56 57 58 59
і т.д.
до
90%
 
17 У якому розмірі призначається пенсія особам за 12 років 6 місяців військової служби при загальному трудовому стажі 25 календарних років ?
Пенсія призначається в розмірі 50% за загальний трудовий стаж 25 років і за кожний рік стажу понад 25 років 1 % відповідних сум грошового забезпечення (див. таблицю).
18 Якій максимальний і мінімальний розмір пенсії для цих категорій осіб?
Загальний розмір пенсії в процентному відношенні не повинен перевищувати 90% відповідних сум грошового забезпечення. Військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії І, розмір пенсії збільшується на 10%, віднесеним до категорії 2 та 3 - на 5%. При цьому загальний її розмір не повинен перевищувати 100% (для категорії 1), та 95 % (для категорії 2) відповідних сум грошового забезпечення.
Пенсії за вислугу років, обчислені вищевказаним порядком, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

19 Чи можливе підвищення пенсій за вислугу років понад встановленими норами окремим категоріям осіб ?
Пенсії за вислугу років підвищуються відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” та інших Законів України.

20 Яким чином зараховується військова служба до вислуги років для призначення пенсій?
Військова служба та інші періоди, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393, зараховуються до вислуги років для призначення пенсій як у календарному обчисленні, так і на пільгових умовах, встановлених цією постановою.

21 Хто має право на пенсію по інвалідності?
Право на пенсію по інвалідності мають військовослужбовці, які стали інвалідами в період проходження військової служби або не пізніше трьох
місяців після звільнення з неї чи пізніше, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних в період проходження військової служби, незалежно від тривалості служби.

22 Що означає інвалідність?
Інвалідність означає постійну чи тривалу втрату працездатності, такий стан людини, коли розлад різних функцій під дією хвороби або внаслідок анатомічних дефектів тягне за собою соціальні наслідки - зупинку професійної діяльності в звичайних умовах праці чи переміну її, призначення різних видів соціальної допомоги, встановлення різних пільг тощо. Залежно від ступеню втрати працездатності інваліди поділяються на три групи.

23 Хто встановлює причини та групи інвалідності?
Причини інвалідності, час її настання та групи встановлюються медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України і діють на підставі Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 року № 83.

24 Якій порядок звернення до МСЕК?
При прийнятті на облік військовослужбовця, звільненого з військової служби за станом здоров'я, райвійськкомат зобов'язаний видати йому на руки копію свідоцтва про хворобу, що складалося на нього військово-лікарською комісією перед звільненням, і через поліклініку, у якій він перебуває на обліку, направити на огляд у МСЕК.

25 На які категорії поділяються інваліди з числа військовослужбовців?
Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців поділяються на такі категорії:
а) інваліди війни особи, яким встановлена інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання інших обов'язків військової служби, чи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
б) інші інваліди з числа військовослужбовців - особи, яким встановлена інвалідність внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби.

26 В яких розмірах нараховуються пенсії по інвалідності ?
Залежно від встановленої групи та причини інвалідності пенсії нараховуються в таких розмірах:
а) інвалідам війни:
- І групи - 100 % відповідних сум грошового забезпечення;
- 11 групи - 80 % відповідних сум грошового забезпечення;
- III групи - 60 % відповідних сум грошового забезпечення.
б) іншим інвалідам:
- І групи - 70 % відповідних сум грошового забезпечення;
- її групи - 60 % відповідних сум грошового забезпечення;
- III групи - 40 % відповідних сум грошового забезпечення.
При наявності у інвалідів вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися в розмірі пенсії за вислугу років.

27 Які встановлюються мінімальні розміри пенсій по інвалідності?
Законодавством передбачені мінімальні розміри пенсій по інвалідності, які встановлюються залежно від групи інвалідності, її причини та категорії військовослужбовців у процентному відношенні від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
- офіцерському складу:
інвалідам війни - 156, 143, 136,5 % (для 1, 2, 3 групи інвалідності); іншим інвалідам - 143, 136,5, 130 % (для 1, 2, 3 групи інвалідності);
- іншим військовослужбовцям:
інвалідам війни - 144, 132, 126 % (для 1, 2, 3 групи інвалідності); іншим інвалідам - 132, 126, 120 % (для 1, 2, 3 групи інвалідності). Пенсії по інвалідності призначаються на весь час інвалідності. Зі зміною групи інвалідності відповідно змінюється і розмір пенсії.

28 Хто має право на пенсію в разі втрати годувальника?
Право на пенсію в разі втрати годувальника мають:
а) непрацездатні члени сімей загиблих, померлих, або таких, що пропали безвісти, військовослужбовців, якщо годувальник помер у період проходження військової служби або не пізніше трьох місяців з дня звільнення з військової служби, чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження військової служби;
б) непрацездатні члени сім'ї пенсіонера, які перебували на його утриманні, якщо годувальник помер у період одержання пенсії від Міністерства оборони або не пізніше п'яти років після припинення виплати цієї пенсії, або пізніше цього терміну, але внаслідок причин, вказаних у пункті "а".

29 Кого вважають непрацездатними членами сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника?
Непрацездатними членами сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, вважаються:
- діти, брати, сестри, онуки, які не досягли 18 років (ті, хто навчаються -до 23 років) або визнані інвалідами з дитинства;
- батько, мати і дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку або визнані у встановленому порядку інвалідами, а батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження військової служби (крім випадків, коли військовослужбовці вчинили злочин) або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби, захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право після досягнення чоловіками - 55 років, жінками - 50 років;
- дружина (чоловік) або один із батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку та працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює, а дружина (чоловік) військовослужбовця чи пенсіонера, померлого внаслідок причин, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, - незалежно від того, працює вона (він) чи ні;
- дід і бабуся за відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати. До осіб, зобов'язаних утримувати діда з бабусею, належать їх повнолітні працездатні діти, а також брати, сестри та онуки, на яких покладено цей обов'язок відповідно до законодавства.

30 Хто ще, крім перерахованих членів сім'ї, мають право на пенсію в разі втрати годувальника?
Право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з рідними дітьми мають усиновлені, а також пасинки та падчерки, якщо вони не одержували аліментів від батьків. Неповнолітні діти, брати, сестри, онуки, пасинки, падчерки, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновлені.
Усиновителі мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьками. Вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьками за умови,
якщо вони виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менше як 5 років.
Незалежно від перебування на утриманні годувальника право на пенсію в разі втрати годувальника мають:
а) непрацездатні діти;
б) непрацездатні батьки і дружина (чоловік) військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження військової служби (крім випадків, коли військовослужбовці вчинили злочин), або пізніше, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що мали місце під час проходження військової служби;
в) непрацездатні батьки і дружина (чоловік) у разі втрати після смерті годувальника джерела засобів до існування (не застосовується, коли військовослужбовці вчинили злочин).

31 В яких розмірах призначаються пенсії в разі втрати годувальника?
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах: а) членам сімей військовослужбовців і пенсіонерів, які померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи або участю у бойових діях у мирний час, - 40% відповідних сум грошового забезпечення. У такому ж розмірі пенсії призначаються:
- сім'ям пенсіонерів, які за життя визнавались інвалідами війни;
- дітям - круглим сиротам та іншим членам сім'ї, що мешкають разом з ними, - незалежно від причини смерті годувальника;
- сім'ям військовослужбовців і пенсіонерів, безпідставно засуджених до смертної кари і щодо яких винесена постанова (ухвала) про припинення кримінальної справи за відсутністю факту злочину, складу злочину або за недоведеністю участі у вчиненні злочину посмертно;
- сім'ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, що трапився на шляху прямування на службу або зі служби, при прямуванні у відрядження, при службових поїздках під час відрядження та повернення до місця служби; при виконанні військового обов'язку по урятуванню людського життя, підтримці військової дисципліни і охорони правопорядку, охороні державної, колективної та приватної власності;
б) членам сім'ї військовослужбовців і пенсіонерів, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, 30% відповідних сум грошового забезпечення.
Причинний зв'язок смерті військовослужбовців з виконанням обов'язків військової служби визначається з урахуванням висновків медичних та слідчих органів і зазначається в наказах відповідних посадових осіб про виключення їх зі списків особового складу Збройних Сил України.

32 Який мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника?
Законодавством передбачено мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника - розмір пенсії не може бути меншим прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

33 Який діючий порядок призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, в які органів необхідно звертатися для призначення пенсій за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника?
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсії за цим Законом України призначаються (перераховуються) та виплачуються органами Пенсійного фонду України. Кошти з державного бюджету (як дотація) надходять через органи Пенсійного фонду України в Ощадний банк.
Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 30.01.07 № 3-1, заяви про призначення пенсії подаються військовослужбовцем, який звільнився, або членами сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі через уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України: обласні військкомати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим та м. Києва.

34 Які документи необхідно подати для призначення пенсії за вислугою років або інвалідності?
Для призначення пенсії за вислугою років або інвалідності звільненому військовослужбовцю необхідно подати:
заяву встановленого зразка,
грошовий атестат,
довідку про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд місяцем звільнення, військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію),
документи про страховий стаж (під час призначення пенсії згідно з пунктом "б" статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"),
довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про визнання особи інвалідом,
копію довідки про присвоєння заявнику ідентифікаційного номера,
документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк",
копії 1,2, 10 та 11 сторінок паспорта.

35 Які документи необхідно подати для призначення пенсії в разі втрати годувальника?
Для призначення пенсії в разі втрати годувальника за померлого (загиблого) військовослужбовця члени його сім'ї подають:
заяву встановленого зразка,
копію свідоцтва про смерть годувальника,
витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю,
висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби або при виконанні службових обов'язків,
копію свідоцтва про одруження (для дружини або чоловіка) або копію свідоцтва про народження військовослужбовця та його дітей (для батьків і дітей військовослужбовця),
довідку уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім'ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні,
грошовий атестат,
довідку про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення,
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,
документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк",
копії 1,2, 10 та 11 сторінок паспорта.
Крім того, на вимогу органів Пенсійного фонду можуть подаватися інші документи, необхідні для призначення пенсії (зокрема, копії посвідчень про право на пільги).

36 Чи мають право військовослужбовці на перерахунок раніше призначених пенсій?
Відповідно до статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.
Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, що дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.

37 У зв'язку зі зміною яких складових здійснюється перерахунок пенсії військовослужбовцям?
Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень ) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

38 Який порядок діє для перерахунку пенсій?
Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пункту 24 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 30.01.07 № 3-1 про виникнення підстав для проведення перерахунку пенсій згідно зі статтею 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" уповноважені структурні підрозділи міністерств та відомств, у яких проходили службу колишні військовослужбовці (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та зв'язку України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань) зобов'язані у п'ятиденний строк після прийняття відповідного нормативно-правового акта, на підставі якого змінюється хоча б один з видів грошового забезпечення для відповідних категорій осіб, або у зв'язку з уведенням для зазначених категорій військовослужбовців нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, повідомити про це орган, що призначає пенсії.
Органи, що призначають пенсії, протягом п'яти робочих днів після надходження такого повідомлення подають до відповідних уповноважених структурних підрозділів списки осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії.
Після одержання списків осіб уповноважені структурні підрозділи зазначають у них зміни розмірів грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених пенсій і в п'ятиденний строк після надходження передають їх у органи Пенсійного фонду України.

39 Чи перераховуються пенсії у разі присвоєння чергових військових звань під час перебування у запасі або у відставці?
Звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються.

40 Який порядок відшкодування не отриманої різниці раніше призначених пенсій?
У разі набуття чинності судового рішення щодо проведення перерахунку пенсії, яким зобов'язано військовий комісаріат здійснити виплату пенсії за минулий час (до 2007 року) необхідно звертатися до відповідного суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення (ст. 373 Цивільно-процесуального кодексу України, ст. 263-264 Кодексу адміністративного судочинства України), оскільки відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (ст. 99) пенсії колишнім військовослужбовцям призначаються (перераховуються) та виплачуються Пенсійним фондом України, якому передбачені бюджетні призначення коштів для виплати пенсій.

41 Які органи мають нести юридичну відповідальність за невірно обчислені розміри пенсій та соціальних виплат? Кого у судовому порядку доцільно визначати відповідачем по таких справах?
Юридичну відповідальність повинні нести органи, на які покладено виконання функцій щодо виплати державних пенсій та допомог. В обов'язковому порядку також повинні нести відповідальність органи, на яких на сьогодні законодавством покладено функції з виплати та перерахунку пенсій. В іншому випадку рішення суду на користь громадянина не буде виконано, оскільки органи, які на сьогодні не уповноважені проводити перерахунок та виплату державних пенсій, не мають відповідних коштів та не можуть здійснювати відповідних виплат.
У таких справах доцільно визначати, щоб грошове забезпечення для перерахунку пенсій перерахував орган, який на оскаржуваний період був уповноваженим за призначення пенсій, а виплату здійснював орган, на який державою покладено функції із забезпечення пенсійних виплат у поточному році.

42 Які зміни відбулися у порядку виплати пенсій особам, звільненим з військової служби та які органи відповідають за повноту виплат?
Протягом останніх років відбувалися зміни і в порядку виплат пенсій особам, звільненим із військової служби. До 2004 року включно виплата пенсій зазначеним категоріям громадян здійснювалась за відповідною бюджетною програмою, головним розпорядником коштів якої було визначене Міністерство фінансів України.
Законами України про Державний бюджет на 2005-2006 рік головним розпорядником коштів на виплату пенсій військовослужбовцям було визначене Міністерство оборони України.
З 2007 року призначення І виплата пенсій здійснюється Пенсійним фондом України. Для цього йому Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік" передбачені необхідні видатки та передбачена сплата внесків Пенсійному фонду України із фонду грошового забезпечення військовослужбовців.
Щорічна разова допомога ветеранам війни виплачується за рахунок бюджетних коштів за бюджетною програмою, головним розпорядником якої визначене Міністерство праці та соціальної політики України.
Виплату щомісячних підвищень до пенсій за рахунок бюджетних коштів здійснює Пенсійний фонд України.
Міністерство оборони України, військові комісаріати, пенсійні органи інших міністерств і відомств виконували інформаційно-технічні функції, які могли впливати на порядок і своєчасність виплат, але не впливали на розміри підвищень і доплат до пенсій.
Кошти на ці цілі Міністерству оборони України не призначені і не надходять, тому й не можуть бути виплачені його підрозділами.
Постановами окремих судів відповідачем по справах, пов'язаних з виплатою компенсацій за недоотриману пенсію і доплат до неї, визначаються обласні та їм рівні військові комісаріати, які не можуть нести відповідальність за розміри призначених і виплачених щомісячних підвищень до пенсій,
щорічних разових допомог ветеранам війни, оскільки Міністерство оборони України не було визначене головним розпорядником коштів, призначених на ці цілі.
Не зважаючи на те, що із 2007 року виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, здійснюються не Міністерством оборони України, а Пенсійним фондом України, останній не може розглядатися як правонаступник будь-якого органу виконавчої влади з питань пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової служби, однак може нести зобов'язання держави у цій сфері.
У повному обсязі відповідальність за урядові рішення у сфері пенсійного забезпечення та соціальних виплат несе Кабінет Міністрів України.
Отже у судовому позові стороною, до якої звертається вимога, доцільно визначати ті органи, які є головними розпорядниками коштів. У разі ж, коли рішенням суду визначена інша сторона виконавчого провадження, доречно особисто або через державного виконавця звернутися до суду, який прийняв таке рішення, з проханням змінити суб'єкта владних повноважень, до якого звернена вимога, чи сторону виконавчого провадження, конкретизувати зміст позовних вимог і з викладенням обставин, якими обгрунтовані ці вимоги.
Враховуючи, що, відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 р. N 1577, забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері, організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів належить до основних завдань Міністерства юстиції України, тому у разі необхідності доцільно звернутися до нього для отримання додаткових консультацій. 
 
 
< Попередня   Наступна >

 

 
 
© 2005-2018, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
www.usva.org.ua
pressusva@ukr.net
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на usva.org.ua обязательна.
Редакция usva.org.ua может не разделять точку зрения авторов статей
и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.


Украинская Баннерная Сеть
Защитники родины - Сайт о русских солдатах. Rambler's Top100 Rambler's Top100 Сервис авто регистрации в
каталогах, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash,
photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерная сеть, каталог
сайтов, услуги продвижения и рекламы сайтов