Консультація юриста щодо пільг інвалідам війни
Пільги для інвалідів війни передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року  3551-XII, відповідно до ст. 13 якого інвалідам війни та прирівняним до них особам (ст. 7) надаються, зокрема, але не тільки, такі пільги:
безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;
100-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством;
100-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;
100-відсоткова знижка вартості палива, зокрема й рідкого, у межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які мешкають у будинках без центрального опалення;
безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема й внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда I групи;
позачерговий безплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація;
позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку;
користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням потрібних спеціалістів;
позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи;
переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці й на праце-влаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;
виплата допомоги у разі тимчасової непрацездатності працюючим інвалідам війни в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи;
виплата працюючим інвалідам допомоги в разі тимчасової непрацездатності до 4 місяців поспіль або до 5 місяців упродовж календарного року, а також допомоги з державного соціального страхування за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди й назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;
використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема за рахунок житлової площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами та організаціями в розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій;
одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її упродовж 10 років, починаючи з п'ятого після завершення будівництва;
першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їхнє технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва й садових будинків;
інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), - 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік (туди й назад) зазначеними видами транспорту;
позачергове безплатне забезпечення автомобілем з ручним керуванням (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий); виплата компенсації на пальне, ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
звільнення від орендної плати за нежитлові приміщення, що орендуються інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їх форми власності;
позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим інвалідом, у порядку й розмірах, встановлених чинним законодавством.
З повним текстом зазначеного закону та переліком усіх пільг для інвалідів війни можна ознайомитися в офіційних виданнях, таких як "Відомості Верховної Ради України", "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
На ваше запитання щодо одержання надбавки до пенсії за службу в розвідці під час ВВВ однозначно відповісти неможливо. Адже умови й порядок призначення надбавок, підвищень тощо залежать від багатьох інших умов та факторів, про які у зверненні не йдеться. За таких обставин для з'ясування цього питання радимо вам звернутися з усіма необхідними документами до управління Пенсійного фонду.
Галина Литвинова