ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 395 від 15 червня 2015 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 червня 2015 р. № 395
Київ
Деякі питання діяльності Державної служби у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо утворення територіальних органів як структурних підрозділів апарату Служби за переліком згідно з додатком.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 29, ст. 814, № 74, ст. 2084) і від 10 вересня 2014 р. № 416 “Деякі питання Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 74, ст. 2084) зміни, що додаються.
 
 
Прем’єр-міністр України    
 А. ЯЦЕНЮК
 
 
Інд. 71
     
 Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2015 р. № 395
ПЕРЕЛІК
територіальних органів Державної служби у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
Сектор у Вінницькій області
Сектор у Волинській області
Сектор у Дніпропетровській області
Сектор у Донецькій області
Сектор у Житомирській області
Сектор у Закарпатській області
Сектор у Запорізькій області
Сектор в Івано-Франківській області
Сектор у Київській області та м. Києві
Сектор у Кіровоградській області
Сектор у Луганській області
Сектор у Львівській області
Сектор у Миколаївській області
Сектор в Одеській області
Сектор у Полтавській області
Сектор у Рівненській області
Сектор у Сумській області
Сектор у Тернопільській області
Сектор у Харківській області
Сектор у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Сектор у Хмельницькій області
Сектор у Черкаській області
Сектор у Чернівецькій області
Сектор у Чернігівській області
 
___________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2015 р. № 395
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 10 вересня 2014 р. № 416
1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 у позиції “Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” цифри “67” і “67” замінити відповідно цифрами “115” і “115”.
2. У Положенні про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416:
1) пункт 4 доповнити підпунктом 241 такого змісту:
“241) контролює та координує діяльність територіальних органів Служби;”;
2) підпункти 2 і 3 пункту 5 викласти в такій редакції:
“2) здійснює добір кадрів в апарат Служби та на керівні посади в її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Служби та її територіальних органів;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Служби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;”;
3) доповнити Положення пунктом 61 такого змісту:
“61. Служба здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.”;
4) у пункті 10:
підпункт 4 після слів “в апараті Служби” доповнити словами “та її територіальних органах”;
підпункт 6 після слів “перевірок діяльності Служби” доповнити словами “та її територіальних органів”;
доповнити пункт підпунктами 71, 121, 122 і 171 такого змісту:
“71) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Служби;”;
“121) призначає на посаду за погодженням з Міністром соціальної політики та головами відповідних місцевих державних адміністрацій і звільняє з посади керівників територіальних органів Служби;
122) призначає на посаду за погодженням з Міністром соціальної політики і звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Служби;”;
“171) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Служби і коштів, передбачених на утримання Служби, ліквідовує та реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром соціальної політики територіальні органи Служби як структурні підрозділи апарату Служби;”;
підпункт 18 після слів “працівників апарату Служби” доповнити словами “, керівників територіальних органів Служби”;
підпункт 19 після слів “працівників апарату Служби” доповнити словами “та її територіальних органів”;
підпункт 22 після слів “працівниками апарату Служби” доповнити словами “та її територіальних органів”.