Щорічна разова грошова допомога
     Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” встановлені такі розміри щорічної разової грошової допомоги :
інвалідам І-ї групи – 10 мінімальних  пенсій за віком, ІІ –ї групи – 8, Ш-ї – 7, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 8, учасникам  бойових дій – 5,  учасникам війни -  3, особам, на яких розповсюджується дія Закону – 5 або 3.
   Рахунковою палатою здійснено контроль дотримання чинного законодавства щодо розмірів щорічної разової грошової допомоги, яка надавалась ветеранам війни.
 
 
       Динаміка розмірів щорічної разової грошової допомоги впродовж 2002-2005 років наведена у таблиці 4.
 
Таблиця 4
Розмір щорічної разової грошової допомоги  ветеранам війни у 2002-2005 роках відповідно до законів України “ Про Державний бюджет України ”
Категорії ветеранів війни    Розмір щорічної разової допомоги ветеранам війни по роках (грн)
                                          2002 р.    2003 р.    2004 р.    2005 р.
Інваліди війни 1 групи    150         150          195          400
Інваліди війни 2 групи    120         120          160          330
Інваліди війни 3 групи    100         100          130          270
Учасники бойових дій      80           90           120          250
Члени сімей загиблих
та дружини померлих
учасників бойових дій
і учасників війни,
визнаних за життя
інвалідами                          40           50             65            130
Особи, які мають
особливі заслуги
перед Батьківщиною       55            90           195           400
Учасники війни                    -                -              -                50


       Розміри щорічної разової допомоги ветеранам війни на 2005 рік були визначені статтею 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік". Напередодні святкування 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років розміри цієї допомоги були підвищені проти 2004 року більше ніж у 2 рази (таблиця 5). У 2005 році вперше за рахунок державного бюджету передбачена виплата разової допомоги учасникам війни. Проте розміри цієї допомоги не відповідають вимогам Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і у 2005 році становили 5-15 процентів розмірів, які повинні бути встановлені згідно з Законом.
                                                                                                              Таблиця  5
Розміри щорічної разової допомоги відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та затверджені Законами про Державний бюджет України на 2004 та 2005 роки
Категорії ветеранів війни    2004 рік (грн)    2005 рік (грн)
    відповідно до Закону "Про   статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"    затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"    відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"*    затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Інв. війни 1гр.                500    195    3320    400
Інв. війни 2 гр.               400    160    2656    330
Інв. війни 3 гр.               350    130    2324    270
Уч. бойових дій             250    120    1660    250
Чл. сімей загиблих,
дружини померлих
інвалідів війни              250    65       1660    130
Дружини померлих
уч. бойових дій і
уч. війни, визнаних
за життя інвалідами    150    65        996    130
Особи, які мають
особливі заслуги
перед Батьківщ.            400    195    2656    400
Учасники війни              150       -        996       50

* Відповідно до Закону розмір щорічної разової грошової допомоги визначається, виходячи з розміру мінімальної пенсії за віком. Згідно з статтею 28 Закону України від 09.07.2003 № 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2005 відповідно до Закону України від 19.10.2004 № 2089 "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік" цей розмір становить 332 грн. на місяць).
      У зв'язку із збільшенням розмірів виплат зросли обсяги видатків на зазначену мету: на 2004 рік в державному бюджеті затверджено 140,1 млн. грн., на 2005 рік - 424,8 млн. гривень.
Відповідно до Статті 30 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”  встановлено,  що  у  2006  році  виплата  щорічної разової   допомоги   відповідно  до  Закону  України  "Про  статус ветеранів війни,  гарантії  їх  соціального  захисту"   здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи  - 400 гривень, інвалідам війни II  групи  -  330  гривень,  інвалідам  війни  III  групи  - 270 гривень,  учасникам  бойових  дій - 250 гривень,  особам,  які мають особливі заслуги перед Батьківщиною -  400  гривень,  членам сімей  загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і  учасників  війни,   визнаних   за   життя   інвалідами,   - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень.

                                                                                                                  Таблиця 6

Розмір щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни

Категоріяветеранів    Розмір грошової допомоги  відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”      Розмір грошової допомоги,  затверджений Законом України "Про Державний бюджет України" на 2005 р., 2006 р. (грн)
                                                           2005 р.(грн.)         2006 р.(грн.)   
Інвалід війни І-ї групи                  332х10= 3320     359х10= 3590    400
Інвалід війниП-ї групи                  332х 8 = 2656     359х 8 = 2872    330
Інвалід війни Ш-ї групи                332х 7 = 2324     359х 7 = 2513    270
Особи, які мають особл.
засл. перед Батьківщиною        332х 8 = 2656      359х 8 = 2872    400
Учасник бойових дій                   332х 5 = 1660       359х 5 = 1795    250
Учасник війни                                332х 3 = 996         359х 3 = 1077    50
Сім’ї загиблих                               332х 5 = 1660        359х 5 = 1795    130
         
       Тобто відповідно до статті З0 передбачається одноразову допомогу ветеранам війни надавати в тому ж розмірі, який був визначений Державним бюджетом на 2005 рік (Таблиця 7). Враховуючи те, що у 2006 році розмір мінімальної пенсії підвищується, а  зазначена одноразова допомога надається виходячи з розміру мінімальної пенсії, то і одноразова допомога повинна бути відповідно збільшена з урахуванням підвищеного розміру пенсії та рівня інфляції. При фактичній інфляції 13 – 15% це на практиці означає погіршення даного соціального показника.  
        Відповідно до пункту 18 статті 77 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” з  метою  приведення  окремих  норм   законів   у відповідність із цим Законом зупинено на 2006 рік дію частини п'ятої статей 12,  13,  14 та 15  Закону  України "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту" в частині визначення  розміру  виплат  щорічної  разової  грошової  допомоги  ветеранам війни.

      Информация на 1 июня 2007 г. о судебных решениях по выплате разовой денежной помощи к 5 мая: 
      кол. заявлений, которые находятся на рссмотрении в судах - 1927;
      кол. принятых судебных решений - 10220;
      в том числе в пользу ветеранов - 6353;
      общ. сумма средств, подлеж. выплате по суд.решениям 12 370 595 грн.
      Госбюджетом такие средства не предусматриваются. В итоге судебные решения во многих случаях не исполняются и появляется новый мотив и поле для коррупции. Здесь идет финансово-юридическая игра, которую можно и нужно вести спокойно, без надрыва, понимая реальные шансы выигрыша.
В.И.Аблазов