В День Великой Победы!
usva_logo.jpgВ День Великой Победы о нашей немалой победе: социальные права семей воинов, погибших в Афганистане ВОССТАНОВЛЕНЫ!
Для достижения этой цели тысячи ветеранов Афганской войны выходили к стенам Верховной Рады, Правление УСВА и ее председатель С. Червонопиский встречались и обсуждали проблему с Председателем Верховной Рады А. Парубием, председателем Комитета ВР А. Третьяковим, который вместе с членами Комитета внесли соответствующий проект закона Украины. Этот Закон был принят Верховной Радой Украины и вот теперь подписан Президентом Украины П. Порошенко.
Правление УСВА объявило благодарность всем соавторам Закона Украины, которым восстановлены социальные права семей воинов, погибших в Афганистане.
Пресс-служба УСВА.


Закон України

Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї


Верховна Рада України постановляє:
I. Частини восьму та дев’яту статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 45, ст. 425 із наступними змінами) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, що настає через місяць з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України
П. ПОРОШЕНКО.
м. Київ,
13 квітня 2017 року.
№ 2014-VIII.