ЗАКОН УКРАЇНИ № 2300-VIII 27 лютого 2018 року.
Президент підписав Закон про державну підтримку учасників бойових дій,
осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти
 
vr20180327_1.jpg22 березня Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2300-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», прийнятий Верховною Радою України  27 лютого 2017 року.
Закон спрямований на забезпечення єдиних засад надання учасникам бойових дій (незалежно від підстав надання відповідного статусу), особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.
Законом надано право на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у таких навчальних закладах усім категоріям учасників бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям. Зокрема, таку державну допомогу буде надано особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у тому числі у складі добровольчих формувань, що в подальшому були включені до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до Законів України військових формувань та правоохоронних органів, учасникам бойових дій на території інших країн.
Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді: повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; соціальної стипендії; безоплатного забезпечення підручниками; безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах; безоплатного проживання в гуртожитку; інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Відповідні зміни внесено до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту».
Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій,
осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

     Верховна Рада України постановляє:
     I. Внести зміни до таких законів України:
     1. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами):
у частині сьомій статті 12 слова і цифри "зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону" виключити, а після слів "до закінчення" доповнити словами "такими дітьми";
частину першу статті 13 доповнити пунктом 28 такого змісту:
"28) право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах, передбачену статтею 12 цього Закону для учасників бойових дій та їх дітей".
     2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2013 р., N 52, ст. 729; 2015 р., N 30, ст. 271; 2017 р., N 11, ст. 104):
у статті 41 слова і цифри "відповідно до пункту 19 частини першої статті 6" замінити словами "особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до", а після слів "до закінчення" доповнити словами "такими дітьми";
у статті 441:
назву після слів "учасників бойових дій" доповнити словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни";
у частині першій слова і цифри "відповідно до пункту 19 частини першої статті 6" замінити словами "особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до", а після слів "до закінчення" доповнити словами "такими дітьми".
     3. У частині чотирнадцятій статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2015 р., N 30, ст. 271; 2017 р., N 11, ст. 104) слова і цифри "відповідно до пункту 19 частини першої статті 6" замінити словами "особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до".
     4. В абзаці першому частини сімнадцятої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004; 2015 р., N 30, ст. 271) слова і цифри "відповідно до пункту 19 частини першої статті 6" замінити словами "особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до", а після слів "до закінчення" доповнити словами "такими дітьми".
     II. Прикінцеві положення
      1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
      2. Кабінету Міністрів України:
     – привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
     – забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
     – забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.
 
Президент України
П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
27 лютого 2018 року.
№ 2300-VIII.