Постанова з першого питання порядку денного
   1. Затвердити перелік проблемних питань щодо посилення діяльності УСВА і направити його в територіальні, місцеві організації Спілки для обговорення.
   2. Затвердити Комісією з опрацювання рекомендацій з місць щодо посилення діяльності УСВА, підготовки змін та доповнень до Статуту Спілки у складі:

1.    Червонописький С.В. – голова;
2.    Приступа М.І. – заступник голови;
            Члени комісії:
3.    Зубко Ю.Г.
4.    Корчуков В.О.
5.    Красуля В.М.
6.    Мєнтов  П.В.
7.    Радукан П.П.
8.    Рибченко О.В.
9.    Сіроштан В.Г. ( за згодою)
10.     Шердець І.П.
11.     Шипова А.В.

В термін до 10.09.08р. Комісії зібрати пропозиції з місць, обробити їх та внести проект рішення Правлінню УСВА щодо необхідності та терміну проведення Конференції Спілки.